Escoles

·Cursos de natació en horari escolar o extraescolar
·Classes d’educació física escolar
·Activitats extraescolars
·Casals
·Jornades, actes i festes.