Iniciació esportiva

Introducció de tots els esports treballant els diferents elements de cadascún d'ells a partir del joc.
A partir de P-4.