AERO-DANCE

Moviment, ball, coreografia i molta música.
És un treball purament cardiovascular que combina senzills passos i ritmes.
Activitat molt intensa, però gràcies al seu dinamisme i la diversió que genera, entres molt bé i surts encara millor.